Egyesületi tagok

dr. Bakó Boglárka                                                                                             

Elnök

a.bakoboglarka@gmail.com

Bogi2Kulturális antropológia és magyar irodalom-nyelvtan tanári szakon végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 1998-ban, 2009-ben doktoráltam néprajz és kulturális antropológia tudományágban. Jelenleg az ELTE, TáTK, Kulturális Antropológia Tanszék adjunktusa vagyok.
2004 óta dolgozom kutatóként roma/cigány közösségekben, munkám során a kutatott közösségekben éltem hónapokat, kultúrájukat, szokásaikat, mindennapi élethelyzetüket így velük együtt élve tapasztaltam meg. Láttam nehézségeiket, érvényesülési lehetőségeiket a többségi társadalomban, az ellenük irányuló előítéleteket és azokat a stratégiákat, amelyeket kialakítottak arra, hogy romaként/cigányként élhessenek a körülöttük levő társadalomban. 2006 óta dolgozom Csobánkán, kezdetben kutatóként, ám elsősorban a romungro közösség ösztönzésére igen hamar segítőként, civil aktivistaként kezdtem működni. 2012-2013-ban egy évet éltem egy helyi cigány család portáján, ekkor merült fel a közös ötlet, hogy a gyerekeiket a tanulásban segítő délutáni „tanodát” indítsunk. A tanoda kezdetben 10 gyerekkel és 3 önkéntessel, két év múlva pedig 30 gyerekkel és 16 önkéntessel működött. Az elmúlt években szilárd strukturális és módszertani alapokra helyeztük a tanodát. Már ekkor kikristályosodott, hogy a csobánkai programunk jövője a komplexitásban, a helyi romungro közösség egészére kiterjedő programok kidolgozásában van. Ennek támogatására hoztuk létre több önkéntessel a Csodaműhely Egyesületet, melynek elnöke lettem.


Horlai Sára

Elnökségi tag

horlais@gmail.com

Sári

Szociológia és kisebbségpolitika mesterszakon végeztem, a Budapesti Corvinus- illetve a Közép-európai Egyetemen (CEU). A mesterképzés alatt kezdett el foglalkoztatni a gondolat, hogy az egyetemen megszerzett elméleti tudást, szeretném minnél hamarabb átültetni gyakorlatba és valamilyen társadalmilag hasznos tevékenységbe belevágni. Az Igazgyöngy Alapítványnál, a Toldi tanodában kezdtem el önkénteskedni, ahol nagyon sokat tanultam szociális munkáról, tanoda pedagógiáról és a hátrányos helyzetű emberek életkörülményeiről. 2013 szeptembere óta vagyok a Csobánkai Tanoda önkéntes mentora és koordinátora. Az elmúlt négy évben résztvettem a tanoda szervezeti struktúrájának és pedagógiai programjának kialakításában és a koordinációs valamint adminisztratív feladatok ellátásban is. 2015-ben több önkéntes társammal együtt kezdeményeztem a Csodaműhely Egyesület megalapítását, 2016 óta pedig az egyesület elnökségi tanácsának tagja és ügyvezető igazgatója vagyok. A tanodai és az egyesületi munkában megtaláltam önmagam, nagyon eredményesnek tartom a munkánkat, ami  folyamatosan fenntartja a motivációm, ráadásul egy fantasztikus közösség tagjává váltam!:)


Pápai Renáta

Elnökségi tag

horvathrenata726@gmail.com

renusPápai Renus két gyermeke is 2012 óta a tanoda tagja. Aktív szerepet vállalt a szülői közösség összefogásában.

 

 

 

 


Szentesi Balázs

Egyesületi tag

BalázsVégzettségem szerint kulturális antropológus, specifikus tanulási zavar terapeuta és művészetterapeuta vagyok, jelenleg a BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola doktorandusza, ill. a VIKOTE Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzését végzem.
1995-2001-ig kézműves- és játszóházi oktatóként dolgoztam, és kérdezőbiztosként vettem részt több oktatási és kisebbségi témájú kutatásban.
2002 óta független kutatóként önálló kutatásaim és publikációim is születtek, ill. óraadóként tartottam kurzusokat a WJLF Szociális Munka Szakán és a Nap-kör Mentálhigiénés Alapítványban, a SE Mentálhigiéné Tanszék kihelyezett képzőhelyén.
2008 óta specifikus tanulási zavarok terápiáját, és ADHD-val küzdő felnőttek tréningezését végzem a Nap-kör Mentálhigiénés Alapítvány Serdülő és Felnőtt Diszlexia Központ munkacsoportjának tagjaként. Kutatóként leginkább az inter- és multikulturális oktatás, oktatási esélyegyenlőség, interkulturális konfliktusok témáival foglalkozom, ill. a marginális társadalmi csoportok (kisebbségek, devianciák, stb.) helyzetével az oktatásban.
Ettől az érdeklődéstől hajtva csatlakoztam 2012-ben a Csobánkai Csepp Tanoda önkénteseihez, hogy az elméleti ismeretek mellett az oktatás és tréningtartás során szerzett tapasztalataimat is hasznosítva részt vegyek a tanodás gyerekek iskolai felzárkóztatásában és esélyteremtésében. 2016 óta a Csodaműhely Egyesület elnökségi tanácsának tagja vagyok.


Horvát Rezsőné (Ilon)

Egyesületi tag

ilona590729@freemail.hu

ilon2Nem vagyok szakosított, de józan paraszti ésszel gondolkozó ember vagyok. Férjnél vagyok, három gyermekem és tíz unokám van. 2014 őszén megválasztottak Csobánka kisebbségi roma elnökének. 2009 óta dolgozom dr. Székely János segédpüspök úrral, aki a cigányok pasztorációs szervezetének a Ceferino Alapítványnak az igazgatója. Nagyon sok szép munkát végeztünk már vele együtt. Mindig fontos volt számomra, hogy segítsek a nehéz helyzetben élő embereken és gyerekeken. Bogival 2013-ban találkoztam, amikor megkeresett engem, hogy segítsem a munkáját. Minden elismerésem a tanodai önkénteseké. A gyerekek tanulási nehézségeinek a legsúlyosabb oka, hogy a pedagógusok jelentős része mentálisan és szakmailag nincsen felkészítve azokra a másságokra, amit a cigány és a többi hátrányos helyzetű tanuló megjelenése okozhat. Úgy vélem, hogy a pedagógiai kultúrában és a nevelési intézményekben paradigma váltásra van szükség. A cigány és a többi hátrányos helyzetű gyermekre, nem gondként hanem jövőként kell tekinteni, ez az alap! A közbeszédben és minden területen használjuk a magyar-cigány kifejezést, hát ezért is tartom fontosnak a tanodákat, mert ott nagyon nagy szeretet veszi őket körül és tudják kezelni a hátrányos helyzetű és a cigány tanulókat. A Csodaműhely Egyesület alapító tagja vagyok.


Kovács Eszter Zsófia

Egyesületi tag

e.zsofiakovacs@gmail.com

Zsófi2Szociológia alapszakon végeztem a Budapesti Corvinus Egyetemen. Mesterszakos tanulmányaim során (ELTE – Survey statisztika) eltávolodtam a társadalomtudományok gyakorlati oldalától, azonban megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék a gyakorlatban is tenni valamit, amivel az általam tanultak és az értékrendem alapjait jelentő elméletek értelmet nyernek. Az önkéntességgel először a Corvinus Egyetemen rendezett önkéntességel foglalkozó tematikus héten találkoztam, ahol több, különböző szervezeteknek segítséget nyújtó programon is részt vettem. Ezek után kezdett el foglalkoztatni a gondolat, hogy szeretnék önkéntesként dolgozni egy szervezetnél, hosszabb távon is. Ekkor találkoztam a Csobánkai Tanodával, 2013 szeptemeberében kezdtem önkéntesként tanítani. Idővel a tanodai oktatást abba kellett hagynom a munkám miatt – jelenleg egy médiaügynökségnél dolgozom Research specialist-ként, ahol média aktívitással kapcsolatban készítünk elemzéseket, kutatásokat. A Csodaműhely Egyesület tagjaként a tanoda és az egyesület online marketing tevékenységéért felelek.


 

Pál Ferencné

Ibi

Egyesületi tag

Pál Ferencné Ibi, a tanoda szülői közösségének aktív tagja. Két gyermeke is a kezdetek óta a tanoda tanulója.

 

 

 


Sugár Andrea

Egyesületi tag

sugara@t-online.hu

Andi2Sugár Andrea vagyok. Három éve dolgozom önkéntes mentorként a Csobánkai Csepp Tanodában. Az Igazgyöngy Alapítványnál ismerkedtem meg Horlai Sárival, így csatlakoztam az önkéntes csapathoz. A tanodában végzett munkát nagyon fontosnak tartom, meggyőződésem, hogy ez a módja, annak, hogy segítsük a hátrányos helyzetben élők esélyeit. Minden nehézsége ellenére szeretem ezt a munkát, jól érzem magam a gyerekekkel a közös tanulás és a szabadidő eltöltése során egyaránt. Előtte már több helyen dolgoztam önkéntesként (Hospice Alapítvány, Mosoly Alapítvány). Mindig fontos volt számomra, hogy segítsek a nehéz helyzetbe került embereken. Gazdasági szaktanárként végeztem a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán, később pedig fejlesztő pedagógusi diplomát szereztem az ELTE Pedagógiai Pszichológiai karán. Jelenleg egy alapítványi általános iskolában tanítok, mint fejlesztő pedagógus. Az Egyesület tagja vagyok az alapítás óta.


Szakonyi Márton

Egyesületi tag

marton.szakonyi@gmail.com

MarciMár középiskolás koromban megfogant a fejemben a gondolat, hogy milyen jó lenne önkénteskedni – vagy legalább valami társadalmilag hasznos tevékenységet folytatni ott, ahol erre szükség van. Ekkor még olyan vadregényes és szentimentális képzetek és helyek lebegtek előttem, mint Afrika, ahol a két kezünkkel épített iskolában tanítunk és játszunk helyi gyerekekkel. “Majd az egyetem után” – végül a kulturális antropológia mesterképzés során nyílt alkalmam arra, hogy valamit vissza-, vagy átadjak a kevésbé “szerencsés” helyzetben lévőknek. Így csatlakoztam a Tanodához önkéntes tanítóként 2013 őszén, és bár nem jutottam el (még) “Afrikába”, azt gondolom, legalább annyi nehézséggel kell szembenéznünk itt is. Ezzel szerencsére együtt jár az öröm is, illetve a bizakodás, hogy sikerül valamin változtatnunk – legyen ez a gyerekek élete, akár pár órára, vagy hétre, vagy az emberek szemlélete. Az egyesület tagjaként a tanodai szabadidős programok és a nyári tábor szervezése tartozik fő feladataim közé.

Szentpáli Ildikó

Egyesületi tag

szentpali.ildiko@gmail.com

Ildikó2

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár vagyok, nyugdíjas.  26 évet a Budapesti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban tanítottam, ebből 22 évig az iskola igazgatóhelyettese voltam. Szentendrére költözésem után, hogy ne hiányozzon annyira a tanítás, örültem annak a lehetőségnek, hogy a Tanodában gyerekekkel foglalkozhatok, és így ismét hasznossá válhatok a munkámon keresztül. A Tanoda indulása óta (2012) önkéntesként dolgozom. Évek óta külön foglalkozom a 8. osztályosokkal, felvételi előkészítőt tartok számukra magyar nyelv és irodalomból. A felvételi vizsgák eredménye igazolja ennek a munkának a hasznosságát. Remélem, hogy sokéves szakmai / oktatási-nevelési/ és élettapasztalatom hasznára lesz az Egyesület eredményes tevékenységének.


Donáth Anna Róza

Egyesületi tag

anna.wetbow@gmail.com

67367629_1940052719427490_295646899908640768_o

 

 

 

 

 

 

 


Andrási Krisztina

Egyesületi tag

krisztiandrasi@gmail.com


Gulyás Sándor

Egyesületi tag


dr. Sásdi Mária

Egyesületi tag

drsasdimaria@gmail.com


Makrai Kata

Egyesületi tag

makrai.kata1@gmail.com

67683194_1940066322759463_5490009712382443520_o


Lengyel Emőke

Egyesületi tag

lengyelemo@gmail.com


Szabó Beáta

Egyesületi tag

beacsuti@gmail.com


Heizer Tamás

Egyesületi tag

heizertamas@gmail.com

Location Csobánka, Hungary 2014 Fő tér 7. Csobánkai Csepp Tanoda Phone +36304565072 E-mail csodamuhelyegyesulet@gmail.com Hours Adószám: 18748060-1-13 Bankszámlaszám:10400085-50526749-82761002 Csodaműhely Egyesület, K&H Bank IBAN: HU70 1040 0085 5052 6749 8276 1002 SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close